Vrienden van de Streektaal Lochem

ActiviteitenSchriefwedstried veur Flonkergood


Gruwelen en griezelen


Jaorlijks wordt in de maond meert de Achterhookse en Liemerse Boekenwaeke ehollen. Ter gelaegenheid daorvan wordt ’t Boekenwaekgeschenk Flonkergood uut egeven.


De organisatie hef ’t idee op evat um in 2019 de bundel samen te stellen met korte verhalen/gedichten aover: gruwelen en griezelen. Iederene dee aover dit onderwerp zien verhaal kwiet wil, wordt van harte uut eneudigd um ’n biedrage in te sturen. De organisatie bepaolt welke verhalen/gedichten wordt eplaatst in Flonkergood.


‘n Antal auteurs krig de gelaegenheid um ’t verhaal/gedicht veur te dragen tiedens de aftrap van de Achterhookse en Liemerse Boekenwaeke op zondag 3 meert 2019 bie Erve Kots in Lievelde.


‘t Thema

Gruwelen en griezelen: waor gaot oe de heure van aoverende staon of wat maakt oe bange? Wiej bunt beniejd ho de schrievers dit onderwarp in eur verhalen naor veuren laot kommen.  


Veurwaarden

De belangriekste veurwaarden veur deelname bunt:

- Elke deelnemmer mag maximaol dree verhalen/gedichten

  insturen.

- De lengte van een verhaal is max. 500 woorden. Gedichten

  max. 32 regels (incl. witregels).

- De tekst is eschreven in dialect.

- De biedragen mot per e-mail worden an eleverd in word-formaat.

- Inzenden uterlijk 15 november 2018 per e-mail naor: info@streektaalvrienden.nl


Reglement inzendingen voor Flonkergood 2019

1Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.            

2De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse en/of Liemerse dialecten.

3Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal te schrijven over het thema ‘Gruwelen en griezelen’ van max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.

4De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd.

       Inzenden naar: info@streektaalvrienden.nl

       Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.

5De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 15 november 2018.

6De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over

       het auteursrecht. 

7De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.

8In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de 

       Boekenwaeke.


Terug