Vrienden van de Streektaal Lochem

Archief Streektaal in ‘t nieuws

Onderzoek nodig naar gebruik van streektaal bij jongeren


door Henk Harmsen


De Stentor, 6 maart 2012


DOETINCHEM - De streektaalfunctionaris van de Erfgoedcentrum pleit voor een gedegen onderzoek naar dialectgebruik bij jongeren en kinderen. Daarover is nauwelijks recent cijfermateriaal beschikbaar. Wie op zoek gaat naar getallen hierover, komt niet veel verder dan onderzoeken van meer dan tien jaar oud of scripties en werkopdrachten over dialect in een kleiner gebied of onder een beperkte doelgroep.


Streektaalfunctionaris Vera Evers van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers noemt het ontbreken van goede informatie een gemis. „Als het gaat over de vraag of het dialect nog toekomst heeft, is het natuurlijk van belang om te weten hoe het er eigenlijk voor staat met het praten onder de jonge garde. We weten dat veel kinderen met de standaardtaal worden opgevoed, maar ze pikken vaak het dialect van de omgeving ook op." In haar werk als streektaalfunctionaris zegt Vera Evers het vooral belangrijk te vinden het dialect te stimuleren en positief te benaderen. „Ik zie mijn rol vooral als het overtuigend promoten van het dialect. Hoe meer het wordt gebruikt, hoe beter. Pessimisme is er al genoeg. Toch vinden we het als Erfgoedcentrum een goede zaak als er een breed onderzoek wordt opgezet naar het feitelijke dialectgebruik." Onlangs stelden de CDA-Kamerleden Henk-Jan Ormel en Eddy van Hijum Kamervragen over de positie van het Nedersaksisch, waartoe de Achterhoekse en Twentse dialecten behoren. Ze willen dat snel een hogere status aan de Nedersaksische dialecten in Nederland wordt toegekend, om deze te redden. Volgens de Nijmeegse onderwijskundige Geert Driessen is dit niet genoeg en is het vooral bepalend hoeveel mensen het dialect echt spreken. Driessen meent dat de jeugd „niet zoveel op heeft met dialect" en ziet de toekomst somber in.


Terug