Vrienden van de Streektaal Lochem

Archief Streektaal in ‘t nieuws

Nedersaksisch niet naast Fries


door Anne Boer


anneboer@destentor.nl


De Stentor, 22 maart 2012


DEN HAAG - De streektaal Nedersaksisch krijgt niet de door de overheden in Noord- en Oost-Nederland begeerde hoogste erkenning, waarmee het op gelijke voet zou komen met het Fries. Vier ministeries hebben het verzoek van de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland en de Friese gemeenten Oost- en Weststellingwerf beoordeeld. Ze komen tot de conclusie dat het bestaande beleid in deze gebieden ontoereikend is om het Nedersaksisch een hogere status te verlenen. Ook zou het rijk (financieel) te veel moeten doen om het uitvoerbaar te maken. Al met al vindt minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken het niet opportuun de beslissende aanvraag hiervoor in te dienen bij de Raad van Europa. Alle betrokken overheden en de Raad van Europa zijn hierover gisteren geïnformeerd. CDA-Kamerlid Eddy van Hijum, die recentelijk Kamervragen stelde over de stand van zaken, legt zich nog niet bij het oordeel neer. Hij wil binnen enkele weken een streektaalconferentie beleggen, om met de vier provincies te kunnen beoordelen of het beeld van de minister reëel is. Van Hijum vraagt de minister in de tussentijd geen 'onomkeerbare stappen te zetten'. „De aanvraag is met hulp van de universiteit Groningen goed onderbouwd. Daarom wil ik met de regio bekijken of de verschillen misschien te overbruggen zijn." Al jaren is er een lobby gaande voor de opwaardering van het Nedersaksisch, vooral om de streektaal voor de ondergang te behoeden. Veel mensen beheersen de taal, maar steeds minder mensen spreken het. Dat is hooguit nog twintig procent van de volwassenen in het taalgebied. Het Nedersaksisch is een grote taal, waaronder dialecten als Sallands, Achterhoeks, Veluws, Urks en Twents. Het wordt ook gesproken in Duitsland. Daar heeft de taal in vijf noordelijke bondslanden wel de hoogste status.


Terug