Vrienden van de Streektaal Lochem

Archief Streektaal in ‘t nieuws

Nedersaksisch is een échte taal!


De Stentor, 14 april 2012


Het Nedersaksisch moet als officiële Europese streektaal worden voorgedragen, vindt dialectzanger Jan Ottink.


Ik
dacht we het de laatste jaren eindelijk gehad hadden met vooroordelen van Randstedelingen over ons platteland, ergens achter Amersfoort in 't verre oosten, noorden en zuiden van ons land. Maar nee, ik blijk me vergist te hebben. Want de weigering van minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies om het Nedersaksisch bij Europa voor te dragen als officiële streektaal moet wel berusten op enige arrogantie en vooroordeel ten aanzien van dialect

Ik hoorde een CDA-kamerlid als excuus voor zijn partijgenote zeggen, dat mevrouw de minister het waarschijnlijk door ambtenaren heeft laten afhandelen en -zonder de stukken goed te lezen- de beslissing gewoon heeft ondertekend. Dat zou best zo kunnen zijn, maar geeft dan nogal te denken over de kwaliteit van ons binnenlands bestuur, denk ik dan. "Natuurlijk, ook geld speelt hier een rol: we hebben tenslotte een regering en Tweede Kamer, die volop bezig zijn om uit kortzichtige zuinigheid zoveel mogelijk bomen uit ons mooie cultuurbos weg te kappen. En taal is nu eenmaal een cultuurgoed, dat geen winst oplevert. Tenminste niet op korte termijn. Kortzichtig, zeg ik, want cultuur en taal in het bijzonder brengt mensen bij elkaar; zorgt voor verbinding en een sociale samenleving, waarin mensen elkaar (kunnen) leren kennen, waarderen en respecteren. Iets dat diezelfde regering zelf óók zo belangrijk zegt te vinden.

Erkenning van het Nedersaksisch kost de regering trouwens helemaal niet zoveel geld. Het zijn eerder de provincies en de gemeenten die met eventuele kosten te maken krijgen. Die kijken daar heel wat positiever tegenaan. En: het levert ook Europees geld op. Volgende week gaan Kamerleden en andere betrokkenen daarom bekijken hoe de minister op andere gedachten kan worden gebracht. Ook is er een handtekeningenactie bezig. Een positieve actie, die steun verdient.

Sommige mensen denken, dat het dialect snel aan het uitsterven is. Ik denk van niet. Misschien wel als dagelijkse, min of meer officiële spreektaal, maar zeker niet als cultuurtaal, die zorgt voor sociale en regionale herkenning en besef van eigenwaarde. Uit eigen ervaring weet ik, dat ook veel jongeren dialectsprekers zijn, of de taal van hun ouders herontdekken als deel van hun culturele erfgoed. Nedersaksisch is en blijft een echte taal. Erken dat!


Jan Ottink

Lochem


Terug