Flonkergood aover ‘t thema Thuus

Schriefwedstried veur Flonkergood 2022

24-06-2021
Ton Toebes
Flonkergood Thema Thuus
Jaorlijks wordt in de maond meert de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boeken ehollen. Ter gelaegenheid daorvan wordt Flonkergood uut egeven. ‘t Thema is disse keer: Thuus.

Jaorlijks wordt in de maond meert de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boeken ehollen. Ter gelaegenheid daorvan wordt Flonkergood uut egeven.

‘t Thema is disse keer: Thuus.

Iederene den aover dit onderwerp wil schrieven en zien verhaal kwiet wil, wordt van harte uut eneudigd um ’n biedrage in te sturen.
Wiej haopt dat de tied keert en dat ‘n antal auteurs de gelaegenheid kan kriegen ziene/eure inzending veur te dragen bie de presentatie van Flonkergood tiedens de Waeke van ‘t Achterhoekse en Liemerse booek in meert 2022. De organisatie bepaolt welke verhalen/gedichten wordt eplaatst in Flonkergood.

Belangriekste veurwaarden
Maximaol dree verhalen/gedichten per deelnemmer insturen. De lengte van een verhaal is max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels (incl. witregels). Teksten dee-t langer bunt nemme wiej neet in behandeling.
De tekst is eschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten. De biedragen mot per e-mail worden an eleverd in word-formaat. Inzenden uterlijk 15 oktober 2021 per e-mail naor: info@ecal.nu

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2022

 1. Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving;
 2. De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten;
 3. Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal te schrijven over het thema ‘Thuus’ van max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd;
 4. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd.
  Inzenden naar: info@ecal.nu
  Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 5. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 15 oktober 2021;
 6. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht;
 7. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt;
 8. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Flonkergood 2022, thema Thuus