Flonkergood Schriefwedstried aover ut thema 'Geveul'

Op zoek naar mooie dialectverhalen met ‘Geveul’

24-05-2023
Ton Toebes
Flonkergood Thema
Jaorlijks wordt in de maond meert de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boeken ehollen. Ter gelaegenheid daorvan wordt Flonkergood uut egeven. ‘t Thema is disse keer: Geveul.

Flonkergood 2024De organisatie van de Waeke van het ‘Achterhookse en Liemerse Book’, elk jaar in streektaalmaand maart, is weer op zoek naar mooie streektaalschrijfsels.De mooiste worden namelijk gepubliceerd in Flonkergood, het kadobuukske dat je in de Waeke gratis krijgt bij aankoop van een streek(taal)boek. Het thema komend jaar is Geveul, of Gevuul. Verhalen en gedichten in de Achterhoekse of Liemerse streektaal kunnen tot 31 oktober worden ingestuurd.

Flonkergood is een mooi boekje boordevol streektaalverhalen en –gedichten, geschreven door mensen uit Achterhoek en Liemers in de eigen streektaal. Of je nu veel schrijfervaring hebt of niet, iedereen mag zijn pennenvruchten toesturen. Met het uitbrengen van Flonkergood hoopt de organisatie van de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book het schrijven én lezen in streektaal te stimuleren.

Geveul
De komende editie van Flonkergood heeft als thema ‘Geveul’ (Gevuul) meegekregen. Ieder mens heeft Geveul, of gevoelens. Wat raakt je, wekt gevoel van betrokkenheid op of juist afkeer? Misschien is jouw gevoel bij een onderwerp of over ’n persoon in de loop van de tijd veranderd, sterker geworden, of juist niet. Misschien heb je wel heel grappige associaties bij het voelen van een bepaalde plek, stof of structuur? Reik naar je gevoel en raak geïnspireerd!

Insturen
Iedereen die een mooi verhaal of gedicht – natuurlijk in het dialect – heeft geschreven over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen vóór 31 oktober 2023. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood 2024. De afgelopen jaren stonden er steeds ruim twintig verhalen in het kadobuukske. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens de aftrap van ‘Waeke van het Achterhookse en Liemerse book’, komende maart.

Belangrijkste voorwaarden

 • De verhalen zijn geschreven in Achterhoekse of Liemerse streektaal;
 • Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen;
 • De lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Langere teksten worden niet in behandeling genomen;
 • Bijdragen kunnen tot uiterlijk 31 oktober 2023 als word-document en per e-mail worden gemaild naar: info@ecal.nu.
 • Het volledige reglement en meer informatie is te vinden op www.ecal.nu/flonkergood.

 


 

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2024

 1. Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving;
 2. De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten;
 3. Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal of gedicht te schrijven over het thema ‘Geveul’. Verhalen max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd;
 4. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd.
  Inzenden naar: info@ecal.nu
  Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres;
 5. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 31 oktober 2023;
 6. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht;
 7. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren, die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt;
 8. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Waeke.

Flonkergood 2023, thema Greun