Maart 2024

27-02-2024
Ton Toebes

Beste Leu,

Hier is de niejsbreef van meert 2024. ’t Veurjoor kump d’r an: kiek maor um oe hen. A’j ’n ende rond gaot lopen völt oe wal op hoo völle water d’r in de weide’s en sleute steet zelfs in ’t bos vin ie völle water. Wiej könt d’r veurlopeg weer met veuroet. Hoo ’t van de zommer geet, mo’w maor afwachten; de tied zal ’t uns leren.

De moosmaoltied was ’n succes, ’n goeien opkomst en ’t was arg gezelleg. ’t Optraeden van Joop en zien maot was ’n probeersel maor zeer geslaagd. De muziek met zang en tussendeur de verhalen was mooi.
’t Bunt leu met ’n ongekend talent. ’t Etten is weer schone op-egaone en ’n ieder is met ’n vollen boek op hoes an egaone.

De meddag met Johan Eppink was ok mooi. Hee had ’n heel afwisselend programma emaakt. Jammer genog waarn d’r weineg leden op af-ekommen. Dee hebt wal wat emist.

Wat kump;
Zundag 3 meert begunt de Achterhookse Bokenwaeke. De aftrap is bie De Bremer in Toldiek
Anvang 11.00 uur. Dan wordt de winnaar bekend emaakt en wordt ok de nieje Flonkergood 2024 epresenteerd. D’r bunt weer mooie verhalen in-estuurd. Ieleu könt d’r bie waenn, kost oe niks.
D’r staot ok nog filmpjes op you tube; mo’j maor kieken.

Woensdag 17 april is de joorvergadering. Anvang 19.30 uur, zale lös 19.00 uur. Plaatse : Kulturhus ’t Kruispunt, 7245 AG Loorne. Wie holdt de vergadering kort, net as veureg joor.
De agenda steet achterop.

Nao de vergadering kump Jan Voortman uns vertellen aover biejen en wat d’r allemaole bie ’t iemkeren kump kieken. Misschien kö’w ok nog wat honneg preuven. Is ’n keer wat anders, maor zeker interessant!!

De joorvergadering kost oeleu niks en ’t naoprogramma ok neet. Introducés bunt welkom en hooft ok niks te betalen as ze lid wordt.

Namens ’t bestuur, Ton Toebes.


 

Agenda joorvergadering op 17 april:

 1. Opening
 2. In ekommen stukken
 3. Joorverslag
 4. Notulen veurege joorvergadering
 5. Joorverslag geld beheerder (Gerrit dut verslag)
 6. Verslag kascommissie (nieje leden beneumen; decharge verlenen nao good bevinden)
 7. Vastestellen contributie 2024
 8. Bestuursverkiezing. Gerrit en Wilma bunt aftredend en NEET HERKIESBOOR (zie latere info)
 9. Breef veurlaezen van ’t bestuur (stand van zaken)
 10. Rondvraoge
 11. Sluting van de vergadering

Pauze

en dan dut Jan Voortman zien verhaal

KOM ALLEMAOLE ’T BESTUUR ONDERSTEUNEN !!!