Nieuwsbrief van februari 2021

08-02-2021
Ton Toebes
Nieuwsbrief

Beste leu,

De eersten niejsbreef van 2021.
Een gelukkig niejjoor he’k jullie al ewenst en as ‘t good is, heb ieleu ’t nieje joor op gepaste mannier evierd.

Wie zit alweer in februari en nog altied zit wie met de corona op-escheept.
Noo zit wie zelfs met een aovendklokke, neggen uur binnen waezen, allene a’j een hond hebt, mög ie nog naor boeten. De veuroetzichten bunt neet good: de Engelse variant is arg besmettelek en veurlopeg krieg wie dus gin versoepeling.
Deur dit malleur is unzen niejjoorsbie-eenkomst ok neet deur-egaon, wat arg jammer is.
En wieters könne wie ok nog gin bie-eenkomsten organiseren; jammer jammer!!

Toch zitte wie neet stille: wie hebt de web-site veranderd. Kiek door maor ‘s op. En a’j nog wat wet wat d’r ok op mot, gef uns dan effen een mailtjen. Noo is dat de enigste manier um nog wat contact te hollen met unze leden.
Op de site staot ok nog wat activiteiten; kiek door ok effen naor.
Oew e-mail adres is nog altied welkom. Stuur ‘t effen naor uns op.

As bestuur hoppe wie dat de joorvergadering dit joor wal kan deurgaon en dan könne wie dén van veureg joor der met-enen an vasteknuppen. Wie wacht maor af hoo ‘t geet lopen.

Intussen zitte wie – ik schrieve dit 8 februari – weer op olderwetse manere flink in de snee. Prachtig toch? Heur ie weer ‘t knarsen van de snee onder de veute. En de blagen vemaakt zich oetbundeg in dizzen dikken pak snee. Allene de stoepe schonehollen, door geet völle tied in zitten!

De niejen Flonkergood is d’r ok weer en ik mot zeggen ‘t is weer een merakels mooi ding eworden met prachtege vehalen!
Ok is der een bokenlieste oet-ekommen met allerlei oetgaven en spellen zoas memmorie of kaarten. Veural memmorie spöllen met de kleinkinder is een belaevenis !

Nog effen een oproop! Veur de Moespot wilt ze noo geerne mooie verhalen ontvangen, dus spraek oew talent an en schrief wat spannends op en stuur ‘t naor de redactie.

As bestuur zegge: wie hold oe kreggel en wie zeet mekare weer! Ik blief zeggen: geluk zit in kleine dingen.

Goodgaon , Ton Toebes.


As slagroom op 't toetje

As slagroom op ’t toetje nog wat oetdrukkingen dee jullie allemaole vaste wal kent:

  • In de biesterbane (in de war)
  • Onderdoems (in ’t geniep)
  • Iemand de pap zoer maken (het iemand lastig of moeilijk maken)
  • Te klanke gaon (erg te keer gaan)
  • Maak ‘m maor soldaote (drink het glas maar leeg)
  • Kuiert ’n betjen of praot ’n störmken (praat een ogenblik)
  • Slim zeek (erg ziek)
  • Op ’t leste gaon (wordt gezegd van een vrouw, waarbij de bevalling nadert)
  • An de zied gaon (opzij gaan)
  • Argens kundig waezen (zich ergens thuis voelen).