Nieuwsbrief van november 2020

20-11-2020
Ton Toebes
Nieuwsbrief

Beste Leu,

‘t Ende van ‘t joor is alweer naobie. ‘t Is wal een vrömd joor eworden: wee hef an ‘t begin van dit joor edach an een pandemie? ‘t Woord allene was uns eigenlek onbekend. Maor noo bepaolt covid uns hele dagelekse laeven.
‘t Bestuur hef amper können vergaderen en völle is blieven liggen. De bondsvergaderingen bunt ok allemaole uut-esteld, maor ‘t slimste vinne wie dat uns programma helemaol is stille kommen te liggen. Wie hadden d’r zo uns best op edaone!
Noo wie zo völle thoes mot zitten, bunt d’r andere meugelekheden umme nog wat te ontdekken aover uns mooie dialect. Op ‘t internet kö’j van alles opzeuken, zoas b.v. Boezewind of ‘t Huus van de taol wat informeert aover de activiteiten op streektaalgebied in Drenthe. Mocht ieleu nog meer leuke sites kennen, stuur ze mie dan too, dan make wie d’r een mooie lieste van.
Ok de tv is meer an as anders; zo kiek ik op zundagmorgen op de Pruus naor sprookjes. Mo’j ok maor ’s kieken: dat is pas echt troost tv. Samen met miene kippe (vrouwe) op de banke genieten hoo mooi dat ’t emaakt is. En as d’r dan af en too ene van de kindere of kleinkindere langskomt (op afstand), hef de dag veur uns toch weer een golden rendje!

An ‘t ende van het joor kriegt iele van uns ook weer de rekkening veur ‘t lidmaatschap van volgend joor. De pries blif ‘tzelfde: € 16,--. Doorveur krieg iele vier maol de Moespot. Allene dat is ‘t lidmaatschap al weerd. Want ‘t is iedere keer weer genieten wat een mooie verhalen en gedichten door instaot!
Wie hopt dat iederene lid blif en ok zien beste wil doon umme nieje leden an te brengen. Wee uns dree nieje leden anbreg, krig van uns een joorlidmaatschap cadeau. En nieje leden dee dit joor nog lid wordt, kriegt de laatste Moespot van dit joor gratis! Dus maak oew kindere en of kleinkindere ok lid en ieder ander is natuurlek ok hartelek welkom.

Zoas iele zeet, is dizzen breef in ’t dialect; ik kriege doorbie hulpe van Lex Schaars. Veur zien wark veur unze streektaal is hee noe ridder in de orde van Oranje Nassau; ’t lintjen is ‘m in Deutekem op-espeld. Wat uns betreft: van harte gefilliciteerd. Hee kik of datgene wat ik opschrieve wal good is en door maak ik geerne gebroek van! Da’k van oorsprong uut Winterswiek komme, zu’j vernemmen an wat weurde in dizzen breef: wezzen, uns en (misschien!) hoes. Op anraoden van Lex he’w dat der in laoten staon umdat ’t de verscheidenheid löt zeen, dee unze streektaal zo mooi maakt.

Mien oproop umme meer bestuursleden hef nog altied niks op-eleverd: dus mensen denk d’r nog ‘s aover nao, want wie mot verstarking hebben.

De karstdagen zölt dit joor ok vrömd wezzen, gin diner boeten de deure en thoes maor met een paar leu. Ok old en niej wordt anders, zoas ‘t der noo oetzut: gin vuurwerk; dat zal stille worden! Iederene mot d’r op zien eigen manier maor ‘t beste van maken.

As bestuur wense wie een ieder prettege karsdagen en een gezond en gelukkeg niejjoor!

Ik blief zeggen: geluk zit in klein dingen.

Goodgaon,
Ton Toebes


 

As bestuur wense wie een ieder prettege karsdagen en een gezond en gelukkeg niejjoor!