Contact

Bestuursleden Gerrit Koeslag (penningmeester), tel. 0575 - 513336
  Johan Visschers, tel. 0573 - 254610
   
Bankrekening NL 75 SNSB 0926 6391 29 of
  NL 32 RABO 0325 2150 65
  t.n.v. "Vrienden van de Streektaal veur Lochem en Umgeving"
   
Internet https://streektaalvrienden.nl
Email info@streektaalvrienden.nl
Online contactformulier