Nooit an de beurte

30-04-2024
Joop Hekkelman

Disse waeke wodt der weer ’n massa decoraties uut-edeeld, populair ezeg dan raegent ‘t lintjes. Luu dee’t zich joornlank vedienstelek heb emaakt staot dan effen in de schienwarpers. Dat is neet veur iederene weg-eleg. In de eerste plaatse mo’j minstens vieftien joor lank argens bie betrokken waen ewes en in de tweede plaatse is neet iederene bezeg in ‘n umgeving met luu dee’t melding doot van oew prestaties. Dat betekent dan automatisch dat der ok nogal wat luu bunt dee’t wel zo’n onderscheiding verdeent, maor ‘m nooit zölt kriegen. Dan is der nog ‘n categorie, en dat bunt der heel völle, dee’t eur goeje wark in ‘t verborgene doot, zee komt neet in beeld.

Ik kom op disse gedachten umdat hier en door zichtbaar wodt dat verenigingen opholdt te bestaon. Der bunt gin bestuursleden en vriejwillegers meer te vinnen um de boel an ‘t draejen te hollen. Clubjes van soms wel meer dan honderd leden, dee’t in de bene wodt ehollen deur twee bestuursleden van dikke in de tachteg, bunt doorbiej gin uutzondering. Vake bunt dat verenigingen dee’t juust nogal wat betekent veur de olderen onder ons, grofweg de club van 60-plus.

Gemeentes bunt actief met welzijnswerk veur olderen, zee könt ondersteuning bieden. Dat lig dan meestentieds op ‘t vlak van gezondheid, actief an de gange blievm en dat soort zaakn. ’t Wodt lasteger as de activiteit dén teloor dreigt te gaon, algemeen van aard is of de dorpsgrenzen aoverstig. As doorbiej dan ok nog spraoke is van ’n ‘niche’, dan wodt ‘t heel arg moejlek. Wee wil door instapm?

Zodoonde blif ’n enkeling töt op hoge laeftied vechten veur behold van eur club in nood. Zee bunt de lesten dee’t van boord gaot, echte kapiteins. ‘t Schip zinkt en de buutnwacht weet van niks. Gin alarmbelle den afgeet en gin stuksken in de krante.
Der wodt hier en daor feest evierd um de ‘verrassing’ van ‘n lintje. De vechters töt ‘t ultieme moment van de ondergang zölt dat genot nooit preuvm. Zee verdeent ’n pleksken in ‘t riejtje van geëerde luu, maor gin mense kik naor ze umme, umdat der gin succesverhaal anhenk.

Joop Hekkelman
bron: De Gids, 24 april 2024