Joorvergadering 2022

31-03-2022
Ton Toebes
Op dinsdag 26 April 2022 holle wie unze joorvergadering. Bie dizze wille wie oe leu door veur oetneudegen. Wie begint umme 19.30 uur bie ’t Kruispunt in Loorne.

Op dinsdag 26 April 2022 holle wie unze joorvergadering. Bie dizze wille wie oe leu door veur oetneudegen. Wie begint umme 19.30 uur bie ’t Kruispunt in Loorne.

Agenda

 1. Opening
 2. In-ekommen stukken
 3. Joorverslag (dat dut Johan dat kan kort dizze keere)
 4. Notulen veurige joorvergadering (helaas is d’r ton gin verslag emaakt)
 5. Joorverslag geldbeheerder (Gerrit dut dat)
 6. Verslag kascommissie. (nije leden benoemen?) (Dëcharge verlenen nao 't good bevinden)
 7. Vaststellen contributie 2022
 8. Bestuursverkiezing !! Nieje leden kunt zich veuraf anmelden maor ok tiedens de vergadering.
  Wie vraogd oeleu dringend umme bestuursleden.
  Vast stellen nieje bestuurs leden.(ton toebes jan schepers en wee wet nog meer.)
 9. Ovverleg of wie vaste mot hollen an de aovenden of daw meer op de meddagen mot gaon zitten.
  Ok de wietere programma’s effen kort bespraeken. Alles zo laoten of mot wie uns anpassen en wat verandern.
  Wat vinne wie van de nieje Moespot ????
 10. Sluting van de vergadering.

Pauze.

Johan hef ’n soort ABC emaakt. Um dat de Moosmaoltied oetveel mot ie leu d’r noo an geleuven.
op de veurigen breef stonnen al wat veurbeeld vraogen . ’t Geet d’r neet umme wat te winnen, maor umme gezellegheid en mooie dicussies. Nem wat schriefgerei met a.u.b.