Poëziefestijn van Dichtdorp Gelselaar

16-03-2023
Ton Toebes
Poëzie Dichtdorp Gelselaar
De florerende poëzie activiteiten in het Achterhoekse dorp Gelselaar krijgen dit jaar een feestelijk vervolg. De poëziewedstrijden met het afsluitende feest op zaterdag 14 oktober staan in het teken van het eerste lustrum.

De florerende poëzieactiviteiten in het Achterhoekse dorp Gelselaar krijgen dit jaar een feestelijk vervolg. De poëziewedstrijden met het afsluitende feest op zaterdag 14 oktober staan in het teken van het eerste lustrum. De stichting erachter past zich volledig aan op de zich uitbreidende activiteiten. Zij heet voortaan Stichting Dichtdorp Gelselaar.

Ter viering van het eerste lustrum verschijnt een boekje met bekroonde gedichten uit deze periode. Zowel uit de categorie Nedersaksisch als Nederlands worden in deze bundel de gedichten opgenomen, die in deze vijf jaren als eerste, tweede en derde eindigden.

Thema dit jaar vrij
Om nog meer dichters een kans te geven bij de grensoverschrijdende Gelselaarse poëziewedstrijden, die de afgelopen jaren al een record aantal deelnemers trokken, besloot de organiserende projectgroep voor dit jaar het thema vrij te laten. Anderzijds is ook bepaald dat het aantal regels per gedicht maximaal veertien mag zijn. Per deelnemer mogen weer maximaal drie gedichten worden ingezonden. Het adres hiervoor is: dichtdorp@gmail.com.

Uiterlijk om 24.00 uur op zaterdag 5 augustus dienen de inzendingen voor deze wedstrijden binnen zijn. Er zijn weer twee categorieën: Nederlandstalige gedichten en Nedersaksische. Het experiment met daarnaast ook streektaalgedichten van elders, Fries en Afrikaans was (voorlopig en vooreerst) eenmalig. Naar verhouding vergde dit te veel extra inspanningen van de organisatoren en juryleden.

De poëzieactiviteiten Gelselaar, die in 2019 ontstonden als nevenvrucht van een Appeldag, vonden vorig jaar onderdak bij de tijdelijk slapende Stichting Portfolio, die in het verleden vergelijkbare activiteiten ondernam op poëziegebied. Ook het unieke vertaalproject De Hirundine/Van de zwaluw, dat dit jaar uitmondt in een boek, is hier ondergebracht.

Logo’s met ganzenveer
De poëzieactiviteiten legden ondertussen zo sterk beslag op de Stichting Portfolio, dat een aanpassing noodzakelijk werd. In nauw overleg met de poëzieprojectgroep heeft het stichtingsbestuur onder leiding van Jaap Nijstad besloten de naam te veranderen in Stichting Dichtdorp Gelselaar. Als doelstelling is gekozen: Het organiseren van culturele activiteiten, in het bijzonder op het gebied van de poëzie, in Gelselaar en omgeving. Het lukte hiervoor enthousiaste nieuwe bestuursleden aan te trekken uit Gelselaar.

Jopie Beumkes, die als vormgever is betrokken bij deze initiatieven, heeft de site inmiddels omgebouwd naar de nieuwe naam (www.dichtdorpgelselaar.nl) en tevens logo’s ontworpen, met hierin een ganzenveer. Die verwijst naar de pennen van de vele ganzen van weleer, die Gelselaar de geuzennaam ganzendorp gaven. De initiatiefnemers benadrukken er ook mee, dat zij aan meer denken dan alleen het schrijven van poëzie.


Poëziefestival Gelselaar 2023