Flonkergood aover ut thema 'Greun'

Schriefwedstried veur Flonkergood 2023

28-06-2022
Ton Toebes
Flonkergood Thema
Jaorlijks wordt in de maond meert de Waeke van het Achterhoekse en Liemerse Boeken ehollen. Ter gelaegenheid daorvan wordt Flonkergood uut egeven. ‘t Thema is disse keer: Greun.

Kadobuukske krijgt het thema ‘Greun’

Flonkergood is een mooi boekje boordevol Achterhoekse en Liemerse streektaalverhalen en gedichten. Jaarlijks wordt het cadeau gegeven bij aankoop van een streek(taal)boek in de Waeke van het Achterhookse en Liemerse Book bij de lokale boekhandels in streektaalmaand maart. Elk jaar heeft Flonkergood een ander thema, voor komende editie (2023) is dit ‘Greun’. Iedereen kan zijn zelfgeschreven dialectverhalen en gedichten insturen, de mooiste worden opgenomen in de nieuwe Flonkergood.

Greun

Groen, wat maakt de kleur greun – of misschien zeg jij gruun – in je los? Wellicht is het je lievelingskleur, misschien denk je dat het gras bij de buren altijd groener is, of heb je angst voor een groen beest. Denk je wel eens terug aan de tijd dat je nog zo groen als gras was? Of houd het populaire thema ‘vergroenen’ je erg bezig. Er zijn vele associaties met deze kleur te bedenken. Kortom: een thema dat genoeg inspiratie kan bieden!

Insturen

Iedereen die een mooi verhaal of gedicht – natuurlijk in streektaal – heeft geschreven over dit onderwerp, wordt van harte uitgenodigd om een bijdrage in te sturen. De beste verhalen worden geplaatst in Flonkergood 2023. De afgelopen jaren stonden er steeds ruim twintig verhalen in het kadobuukske. Een aantal auteurs wordt uitgenodigd om hun verhaal voor te dragen tijdens het Waeketreffen, de aftrap van de ‘Waeke van het Achterhoekse en Liemerse boek’ in maart 2023.

Belangrijkste voorwaarden:

 • De verhalen zijn geschreven in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten;
 • Elke deelnemer mag maximaal drie verhalen/gedichten insturen;
 • De lengte van een verhaal is maximaal 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Langere teksten worden niet in behandeling genomen;
 • Bijdragen kunnen tot uiterlijk 15 oktober 2022 als word-document en per e-mail worden ingestuurd naar: info@ecal.nu.

De organisatie hoopt weer op vele mooie, pakkende, persoonlijke of juist grappige verhalen. Dus schroom niet en stuur je verhaal over Greun in!


Meer informatie Het volledige reglement waaraan inzendingen van Flonkergood moeten voldoen, is te vinden op www.ecal.nu/flonkergood. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, telefoonnr. 0314 -78 70 78, e-mail info@ecal.nu.

Reglement inzendingen voor Flonkergood 2023

 1. Het organiserende comité is een samenwerkingsverband tussen Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, de Dialectkring Achterhook en Liemers en de Vrienden van de streektaal Lochem en umgeving.
 2. De bijdragen voor deze bundel dienen geschreven te zijn in één van de Achterhoekse of Liemerse dialecten.
 3. Van de deelnemers wordt gevraagd een kort verhaal of gedicht te schrijven over het thema ‘Greun’. Verhalen max. 500 woorden. Gedichten max. 32 regels incl. witregels. Teksten die langer zijn worden niet in behandeling genomen. Per auteur mogen maximaal drie verhalen/gedichten worden ingezonden. Het ingezonden werk moet authentiek zijn en mag niet eerder zijn gepubliceerd.
 4. De bijdragen dienen als word-document per e-mail te worden aangeleverd.
  Inzenden naar: info@ecal.nu
  Bij de tekst vermelden: naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 5. De inzendtermijn voor de bijdragen eindigt op 15 oktober 2022.
 6. De auteurs ontvangen geen honorarium voor hun bijdrage. Zij houden wel de beschikking over het auteursrecht.
 7. De organisatie zal de ingezonden bijdragen selecteren die in de uitgave worden opgenomen. Er is geen beroep mogelijk tegen de keuze die wordt gemaakt.
 8. In alle andere punten, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

Flonkergood 2023, thema Greun