Gelster, ‘ons dörpke’

Gelster: op de grote kaart ’n heel klein stipke.
Gelster: an ’t oeteine van ’t Achterhookse land.
Gelster: tussen Bolksbekke en Schipbekke:
‘Ons dörpke’ – ‘weg ekroppen’ an de Twenterand…

Gelster, met zien mooie rustieke kerksken,
gebouwd op cultuur-historische ‘aole grond’.
Waor het karketöörntje heel ‘spitsvondig’
wied en zied van ‘zich of kik in ‘t rond’.

As e kon praoten, zolle völle verhalen,
aover versnipperde grond en slechte waegen.
Aover burenhulp en naoberplichten,
aover zorgen dee leu hadden te draegen.

Aover de Könningsbekke, Gelsters aoldste ader,
duur Heuvel en Krebbers leeflijk beschraeven:
as een blomenriek, kronkelend streumke;
maar ‘de glimlach’ is eigenlijk verdwaenen.

Gelster is met egreuid in de ontwikkeling
en hef völle an de vuuroetgang edaone.
Doch, een hoop is er alwier veranderd;
in ‘de tiedgeest’, is dat heel gauw egaone.

Gelster is een Berkellands karkdörpken no;
een dorp met diversiteit en ambities.
‘Ons dorp’: kiek maar in ‘t Gaanzepröötje,
naor al dee activiteiten en notities.

Notities aover allerhande dingen,
waorin wieleu heel good wodt bie epraot.
Zo as visies aover gebiedsontwikkeling:
as ze de boeren maar een toekomst laot.

Ok andere belangen staot op ‘t spel;
zo is er andacht vuur ons dorpsgezicht:
nieuwe oetdagingen zö-w an mötten gaone,
maar hoppelijk ‘spiekert ze’ ons dorp neet dicht.

Ik wens de gespreksgroepen wiesheid to,
want ‘algemeen belang’ is vuur iederene.
Of ’t cultuur, recreatie of natuur betreft,
‘elk één’ wil vuur de toekomst ’t beste zene.

Dat er mensen zölt blieven, dee opkomt
vuur ‘onze aller dorpse belang’.
Duur de tied hen is dat altied zo ewes,
No al zo ongevaer tachtig jaoren lang!

Gelster waor ‘jong en aold’ zich thoes veult;
waor völle arfgood nog wodt bewaard.
Waor zovöl cultuur is en… mooie heukskes;
allemaol te rangschikken naor ‘eigen aard’.

Gelster: op de grote kaart ’n heel klein stipke.
Gelster: an ’t oeteine van het Achterhookse land.
Gelster: tussen Bolksbekke en Schipbekke:
‘ons dörpke’ ‘weg ekroppen’ an de Twenterand…

Frits oet Gelster
dialect van Gelselaar