De appel valt niet wied van de boom

Willem hef een zönne din niet al te vlot van begrip is. Hi'j is in de schoele niet iene van de snuggersten. Op het voortgezet onderwies waor hi'j nao een lange loopbane op de basisschoele terechte kommen is, hef hi'j met het vak Duuts völle meuite. Met name wanneer hi'j een woord met een hoofdletter en wanneer met een kleine letter möt schrieven. Dat is hum veural niet dudelijk bi'j de "zelfstandige naamwoorden".

Zien moe zeg daorumme tegen heur man, "Och toe Willem, help iej oeze Harm toch een bettien bi'j het hoeswark. Hi'j mag niet meer zo völle fouten maken, aanders hef hi'j grote kaans dat hi'j dit jaor weer niet aover kan gaon naor de volgende klasse".
"Now en wat kan oeze Harm dan niet?" vrag Willem.
"Hi'j weet niet, wanneer hi'j een woord groot of klein schrieven möt".

"Wat?" röp zien va en kik ziene zönne an. "Dat weet iej nog niet, iej dom kuken? Dat is toch heel simpel. Ik zal oe het volgende ezelsbruggetje geven. Alles wat iej vaste könt pakken, wördt groot eschreven en al dat aandere möt iej klein schrieven. Knup dat now mar ens good in de oren".
"Luuster naor de volgende zinne. Let good op, want ik zegge het ien keer hardop veur: das Mädchen setzt sich hintern Ofen. Wi'j besprekt now woord veur woord van disse zinne. Now, daor giet het hen.
'Das' is niks en kön iej niet vaste pakken, dus dat wördt dan klein eschreven.
Het woord 'Mädchen', dat is jao een wicht, din kön iej vaste pakken, dus dat möt iej dan met een hoofdletter schrieven.
'Setzt' en 'sich' kön iej niet vaste pakken dus dat blif klein.
'Hintern', dat is het achterwark, jao dat wördt dan natuurlijk weer groot eschreven, want dat kön iej vaste pakken".

"En hoe wördt het woord 'Ofen' dan eschreven?" vrög Harm.
"Jao", zegt Willem, "dat hängt der van of, want as het zommer is, dan kön ie hum anpakken en dan möt iej het met een hoofdletter schrieven, mar as het winter is, dan kön iej hum niet vaste pakken, want dan braand iej de vingers; dan möt iej dat woord klein schrieven".

Het is niet bekend of Harm nao disse 'deskundige' oetleg aover egaone is naor de volgende klasse.

Mans oet Warnsveld
(plat oet Aoveriessel).

Appel valt niet ver van de boom